Szkolenie: Administrator Windows

(30 h, 2250 zł)

System operacyjny Windows — administracja i konfiguracja, praca grupowa w sieci, dzielenie plików i drukarek, zarządzanie usługami, dla administratorów sieci komputerowych.

Przedstawiamy informacje o instalacji, konfiguracji i administracji systemami z rodziny Windows dla zaawansowanych użytkowników. Wiedza w tym zakresie pozwala samodzielnie rozbudowywać swój komputer w domu czy małej firmie ograniczając koszty serwisowania, a także ułatwia znalezienie atrakcyjnej pracy.

Umiejętność konfiguracji usług sieciowych Windows daje możliwość utworzenia sieci komputerowej opartej o infrastrukturę domeny Windows. Taka sieć jest łatwa w zarządzaniu i w zależności od wersji serwera Windows, może obsługiwać firmy mające kilkanaście stacji roboczych, jak i olbrzymie sieci korporacyjne działające w skali globalnej.

W trakcie szkolenia demonstrujemy również wykorzystanie urządzeń dodatkowych, takich jak dyski sieciowe i tworzenie automatycznych kopii zapasowych danych. Zwracamy uwagę za kwestie bezpieczeństwa systemów, przekazujemy doświadczenia związane z ochroną sieciową i antywirusową serwerów.

Osobną uwagę poświęcamy kwestiom zdalnego dostępu administracyjnego oraz pracy zdalnej. Przedstawiamy możliwości techniczne i warunki licencyjne w tym obszarze. Zapewnienie pracownikom mobilnym dostępu do zasobów sieci firmowej jest priorytetem we współczesnych, nowoczesnych przedsiębiorstwach, a zdalny dostęp administracyjny pozwala zarządzać infrastrukturą IT z dowolnego miejsca na świecie.


Wróć do listy szkoleń

Wszystkie ceny szkoleń podane są w kwotach netto.