Szkolenie: Delphi/C Builder - bazy danych

(informacja o cenie na telefon)

Embarcadero (Codegear/Borland) Delphi i C++Builder to środowiska RAD wykorzystywane bardzo często do projektowania złożonych aplikacji bazodanowych.

Kurs pozwala zapoznać się z metodami dostępu do baz danych oferowanymi przez narzędzia Delphi i C++Builder od BDE, poprzez IBX, ADO, aż po najnowsze technologie dbExpress oraz FireDAC/AnyDAC.

Omawiane są podstawowe komponenty bazodanowe, wzorce projektowe używane przy tworzeniu baz danych, przegląd metod dostępu do popularnych baz (Firebird/Interbase, MS SQL, MySQL), a także narzędzia raportujące (Rave, FreeReport).

Przykłady w trakcie szkolenia mogą być demonstrowane zarówno w Object Pascalu (Delphi), jak i C++ (Builder).


Wróć do listy szkoleń

Wszystkie ceny szkoleń podane są w kwotach netto.