Szkolenie: PHP

(informacja o cenie na telefon)

Kurs pozwala na szczegółowe zapoznanie się z językiem PHP, niepisanym standardem programowania złożonych serwisów i aplikacji internetowych.

Tematyka kursu obejmuje instalację PHP i pozostałych elementów środowiska, przegląd składni PHP w porównaniu z innymi popularnymi językami programowania, przegląd funkcji wbudowanych, programowanie obiektowe. Przybliżamy charakterystyczne dla PHP metody przetwarzania tekstów i tablic.

Istotną część omawianych zagadnień stanowi współpraca PHP z bazami danych, w szczególności MySQL. Zwracamy uwagę na kwestie bezpieczeństwa aplikacji webowych.

Demonstrowane są również wybrane środowiska i biblioteki programistyczne. Pokazujemy sposoby generowania plików PDF i DOCX, a także złożonych wykresów, zapewniające wygodne raportowanie w aplikacjach opartych na PHP.


Wróć do listy szkoleń

Wszystkie ceny szkoleń podane są w kwotach netto.