Szkolenie: Bazy danych SQL

(informacja o cenie na telefon)

Kurs przeznaczony dla osób pragnących nabyć umiejętność pracy z systemami baz danych z wykorzystaniem języka SQL. Absolwenci kursu mają wiedzę i doświadczenie pozwalające na samodzielne tworzenie prostych systemów bazodanowych z wykorzystaniem pośrednictwa www oraz aplikacji dla systemu Windows współpracujących z bazą SQL.

Tematyka szkolenia zawiera: podstawy języka SQL, projektowanie poprawnej bazy danych, podział bazy na tabele, klucz główny, dodawanie, modyfikacja i usuwanie danych, rodzaje relacji, praktyczna realizacja relacji wiele do wielu, złączenia, proste złączenia z warunkiem w klauzuli WHERE, klauzula JOIN (LEFT/RIGHT). Omawiane są również bardziej zaawansowane zagadnienia, takie jak funkcje agregujące, grupowanie danych, podzapytania, podzapytania proste i łączenie tabel, podzapytania skorelowane oraz transakcje.

Omawiamy również w podstawowym zakresie techniki wykorzystania baz danych w aplikacjach webowych i desktopowych. Zwracamy uwagę na specyfikę różnych rozwiązań i konieczność dostosowania do złożoności projektu.

W trakcie szkolenia dokonujemy przeglądu najpopularniejszych baz danych klasy SQL, jednakże na życzenie możemy przygotować szkolenie skoncentrowane na wybranym rozwiązaniu (MS SQL, MySQL, Oracle, Postgresql, Firebird/Interbase i inne).


Wróć do listy szkoleń

Wszystkie ceny szkoleń podane są w kwotach netto.